Privatsekreteraren

Typ

pjäser

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Eliots nya pjäs är en förvecklingskomedi som bollar med identitetsproblemet. Att en person tror sig vara en men småningom konstateras vara en annan ifråga om börd och därigenom kommer i ett helt nytt förhållande inte bara till sin omgivning utan också till sig själv är ett dramatisk uppslag som med framgång utnyttjas ända sedan grekerna och Shakespeare fram till våra dagar, men frågan är om det någonsin utnyttjas med en så intrikat virtuositet som av T. S. Eliot i Privatsekretaren.

När den nye privatsekreteraren Colby kommer till sir Claude Mulhammers ståtliga hem för att efterträda den gamle trotjänaren Eggerson inträffar en serie komplikationer av det mest fantastiska slag: Sir Claude och hans lady kommer i en ny och alldeles oväntad rivalitet till varandra och den förtrolighet som uppstår mellan Colby och familjens vackra dotter Lucasta grumlas snart genom minst sagt invecklade bördsdistintioner. Det uppstår en serie rent farsartade situationer som slag i slag utspelas mot en botten av den allvarligaste problematik. Som alltid hos Eliot skall läsaren eller åskådaren ha en känsla av att den sfinxartade författaren behållit den innersta hemligheten för sig själv.

Scenmässigt är otvivelaktigt Privatsekreteraren Eliots mest fulländade stycke. Han behärskar nu helt den dramatiska tekniken och replikerna griper in i varandra med en naturlighet som inte hämmas av versformen. Denna Eliotska dramatiska vers närmar sig här det vanliga samtalsspråkets rytm och uttryckssätt men ger åt dialogen en poetisk lyftning samtidigt som den innebär en utrensning av allt trivialt fyllnadsgods. Den svenska översättningen är utförd av Erik Lindegren.

(Baksidestext, Bonniers 1954)

Konkreta platser för händelserna

Originalspråk

Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Utgivningstid

Sidantal

135

Förlag

Språk

Första publikation

ja

Språk

Undertitel

En komedi

Utgivningstid

Sidantal

176

Förlag

Språk

Översättare