Bokens titel. Om boken utkommit under olika titlar, visas här den första titeln.

Vattnet i rännstenen

Typ

romaner
Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.
Pärmbild
Pärmbild
Olika pärmbilder visas stora om du pekar eller klickar på den lilla bilden.

Beskrivning

Helmi Hämäläinen framstår allt mer som det främsta namnet i den falang av kvinnor, som fått en förgrundsställning i den intressanta unga finska litteraturen. Som de flesta författare i denna nya litteratur identifierar hon sig med de ringa samhället, men för den skull varken kan eller vill hon kallas en social författare. Vad hon för fram i sina böcker är framför allt kämpande kvinnligt liv i skiftande gestalter. »Vattnet i rännstenen» är hennes hittills tyngst vägande bok. I dess huvudperson, Kirsti, med hennes uppoffrande moderskärlek, hennes sega vilja att inte svika livet och hålla sin själ obefläckad har författarinnan skapat en oförglömmelig gestalt, en strålande hymn till det kvinnliga. Massösen, bokens andra huvudperson, som i sin hänsynslösa sensualism representerar den motsatta livsprincipen, uttrycker i en genialt enkel bild hennes väsen och hela bokens mentalitet: »Jag har en tavla, på vilken man ser vattnet i rännstenen strömma så klart, att man kunde dricka av det. Sådan är ni.»
(baksidestext, Norstedts 1939)

Personer, aktörer

Huvudpersoner

Konkreta platser för händelserna

Tidpunkt för händelserna

Exakt tidpunkt

Originalspråk

Textutdrag

Kirsti vadade flyttningskvällen genom den djupa snön, medan mannen vid hennes sida sköt en kälke med två stolar, två lådor böcker, ett litet bord, en babykorg och en kappsäck.
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Undertitel

roman

Utgivningstid

Sidantal

263

Språk

Översättare

Undertitel

roman

Utgivningstid

Sidantal

332

Förlag

Språk

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

240

Språk