Herr Corpwieth: gentleman-detektiv

Typ

novellsamlingar

Upphovsman

Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Personer, aktörer

Platser för händelserna

Originalspråk

Textutdrag

De händelser, som skola skildras i det följande, utspelades under loppet av hösten 1913. De ha hemlighållits av dem som voro med och det av fullgoda skäl. Genom en tillfällighet har emellertid författaren till dessa rader fått höra berättelsen om de märkliga tilldragelserna, och han tror sig kunna förtälja dem vidare utan att såra några intressen eller någon av deltagarna om han blott hemlighåller namnen på de uppträdande parterna.
Det är egendomligt att det ställe i staden, som väl kan betraktas som dess lugnaste och mest fridlysta punkt, blev skådeplatsen för så många upprörda scener, men orsakerna härtill skola framgå under berättelsens gång.
Stadens lugnaste punkt? Den kan väl ej vara någon annan än huset på Unionsgatans backe - Universitetets allmänna bibliotek.
Låtom oss icke stanna vid detta spörsmål utan begynna skildringen, så kommer förklaringen i sinom tid.
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Undertitel

hans första äventyr framställda av Tre herrar

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

238

Förlag

Språk