Södergran, Edith

Laddning av bildfilen

Photograph information

Svenska litteratursällskapet i Finland

Födelseort

Dödsort

Skolor/litterära inriktningar och tidsperioder

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

dikter

Typ

dikter

Titel

Typ

dikter

Typ

aforismer, samlingar
diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Titel

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

samlingsverk

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

samlingsverk

Typ

faktaböcker

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

dikter

Titel

Typ

dikter

Typ

samlingsverk

Typ

aforismer, samlingar

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Titel

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar
samlingsverk

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Titel

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

dikter

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

f. 4.4.1892 i S:t Petersburg, Ryssland, d. 24.6.1923 i Raivola.

Den mytomspunna finlandssvenska lyrikern Edith Södergran hör till föregångarna inte bara i den finlandssvenska, men också den nordiska modernismen. Södergran debuterade år 1916 och var påverkad av litterära och idémässiga strömningar ute i Europa. I hennes lyrik syns vid olika tider influenser av bland annat nietzscheanism, expressionism, symbolism och tankar om den Nya kvinnan, men också romantisk idealism och kristendom. Hennes dikter var radikalt nyskapande i hennes samtid. Hon skrev fri vers, använde sig av ett starkt associativt bildspråk och skapade ett starkt och självtillräckligt lyriskt ”jag”. Till de mest kända dikterna av Södergran hör Dagen svalnar… (1916), Vierge moderne (1916) och Landet som icke är (1925). Hennes lyrik är fortfarande idag läst i vida kretsar och influerar samtida lyriker, samt väcker intresse även i internationell litteraturforskning.

(Klassikerbiblioteket)
Litterära videoklipp

Kod till Svenska Yles Arkivet