Wacklin, Sara

Laddning av bildfilen

Photograph information

Kuva: Kansallismuseo (öljymaalaus, J. E. Lindh, valok. Ritva Bäckman 1990)

Alternativt namn

S.E.W-n

Födelseort

Studieort eller -orter

Dödsort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Biografiska uppgifter

Signatur: S.E.W-n
Född: Uleåborg 1790
Död: Stockholm 1846

En av Finlands första kvinnliga författare och en pedagogisk pionjär i undervisningen av flickor. Hon verkade som lärare under större delen av sitt liv och avlade i mogen ålder en lärarinneexamen vid Sorbonne i Paris. Grundade hela fyra flickskolor (varav två brann ner) − två i Uleåborg, en i Åbo och den sista i Helsingfors. 1843 flyttade hon till Stockholm och ägnade sig sedan åt författarskap. Där utkom i tät följd de tre delarna av hennes Hundrade minnen från Österbotten, ett anekdotiskt uppbyggt verk som består av livfulla och stundtals satiriska berättelser i gränslandet mellan memoarer, skönlitteratur och lokal- och kulturhistoria. Släkting till G.H. Mellin som var hennes lektör. /Källa: Svenskösterbottniska författare

Mera uppgifter om författarens verk

Hundrade minnen från Österbotten. Del 1 (under signaturen S.E.W-n) (1844, Looström)
Hundrade minnen från Österbotten. Del 2 (under signaturen S.E.W-n) (1844, Looström)
Hundrade minnen från Österbotten. Del 3 (under signaturen S.E.W-n) (1845, Looström)

Källor och hänvisningar

Finlands svenska litteratur. Del 2 (Bonniers, 1969)
Finlands svenska litteraturhistoria. Del 1 (Svenska litteratursällskapet, 1999)
Finländska gestalter. Del 10, Fantaster och realister (Ekenäs, 1974)
Kajanti, Caius: Kiehtovia naiskohtaloita Suomen historiasta (Karisto, 1999)
Katainen, Elina m.fl. (red.): Oma pöytä. Naiset historiankirjoittajina Suomessa (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2005)
Mazzarella, Merete: Att skriva sin värld. Den finlandssvenska memoartraditionen (Söderströms, 1993)
Nevala, Maria-Liisa (red.): Sain roolin johon en mahdu. Suomalaisen naiskirjallisuuden linjoja (Otava, 1989)
Nordisk kvinnolitteraturhistoria. Del 2 (Wiken, 1993)
Nyström, Carita: Att öppna en bok. Essäer (Hantverk, 1999)
Pitkänen-Koli, Taina (red.): Kvinnans liv i fiktion och verklighet i ett historiskt perspektiv (Uleåborgs universitet, 1989)
Pitkänen-Koli, Taina (utg.): Sara Wacklin och Hundrade minnen från Österbotten. Stilistiska iakttagelser ur traditionell och kvinnovetenskaplig synpunkt (Uleåborgs universitet, 1989)
Suomen kansallisbiografia. Del 10 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2007)
Suomen kirjailijat / Finlands författare 1809−1916 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1993)
Uppslagsverket Finland 5 (Schildts, 2007)
Kvinnliga författare 1893−1899. Biobibliografi över svensk och finlandssvensk skönlitteratur (Almqvist & Wiksell, 1992)
Lönnqvist, Harriet: Kvinnliga författare till och med 1892 (Åbo Akademis förlag, 1986)
Gahmberg, Sophie: "Pedagogiska personligheter och förhållanden i Uleåborg under det förgångna århundradet". Ingår i: Till skolornas i Uleåborg 300 års minne (Uleåborg, 1911)
Nordmann, Petrus: Vårdagar i gamla Wasa; Mamsell Saras ungdom (Frams förlag, 1923)
Nordmann, Petrus: "Sara Elisabeth Wacklin. Biografiska anteckningar". Ingår i: Förhandlingar och uppsatser, 27 (Svenska litteratursällskapet (1914)