Grass, Günter

Laddning av bildfilen

Photograph information

Wikimedia Commons

Födelseort

Dödsort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Titel

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Titel

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Övriga verk (som illustratör)

Typ

omslag

Typ

omslag

Typ

omslag

Typ

fysiskt verk

Typ

omslag

Biografiska uppgifter

"För att i muntert svarta fabler ha tecknat historiens glömda ansikte"

/Svenska akademiens nobelprismotivering