Lampi, Heimo

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Dödsort

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

kåserier, samlingar

Typ

romaner

Typ

kåserier, samlingar

Typ

samlingsverk

Typ

romaner