Finlandiapriset

Beskrivning

Finlandiapriset utdelas av Finlands bokstiftelse till en roman författad av en finsk medborgare. Prisets värde är 30 000 euro. Priset instiftades 1984. Till en början tävlade alla skönlitterära kategorier, alltså även essäer och aforismer, om priset. År 1989 grundades Fack-Finlandiapriset för facklitteratur. Sedan 1993 har endast romaner kunnat tävla om priset.

Finlands bokstiftelse utser varje år en jury på tre person. Juryns uppgift är att utse minst tre och högst sex kandidater till priset. Sedan 1993 har en person fått uppdraget att utse den slutliga segraren.

Pristagarna

Utdelningsår

Utdelningsår

Pris

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Pris

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Pris

Utdelningsår

Utdelningsår

Pris

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Pris

Utdelningsår

Utdelningsår

Pris

Utdelningsår

Utdelningsår

Pris

Utdelningsår