Tanttu, Erkki

Födelseort

Dödsort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

folkdikter, samlingar

Typ

folkdikter, samlingar

Typ

folkdikter, samlingar

Titel

Typ

folkdikter, samlingar

Typ

folkdikter, samlingar

Typ

folkdikter, samlingar

Typ

bilderböcker

Typ

folkdikter, samlingar
vitsar och anekdoter

Typ

folkdikter, samlingar

Typ

folkdikter, samlingar

Typ

folkdikter, samlingar

Typ

folkdikter, samlingar

Typ

folkdikter, samlingar

Typ

tecknade serier, album

Typ

tecknade serier, album

Typ

tecknade serier, album

Typ

tecknade serier, album

Typ

tecknade serier, album

Typ

folkdikter, samlingar

Typ

folkdikter, samlingar

Typ

bilderböcker

Typ

diktsamlingar

Typ

folkdikter, samlingar

Typ

folkdikter, samlingar

Typ

folkdikter, samlingar

Övriga verk (som illustratör)

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

omslag

Typ

del av fysiskt verk

Titel

Typ

omslag

Titel

Typ

fysiskt verk

Typ

omslag

Typ

fysiskt verk

Typ

omslag

Typ

omslag

Typ

omslag

Typ

del av fysiskt verk

Typ

omslag

Typ

del av fysiskt verk

Typ

omslag

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

omslag

Typ

fysiskt verk

Typ

omslag

Typ

fysiskt verk

Typ

omslag

Typ

omslag

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

omslag

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

omslag

Typ

fysiskt verk

Typ

omslag

Typ

fysiskt verk

Typ

omslag

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

omslag

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

omslag

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

omslag

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

omslag

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

omslag

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

omslag

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Typ

omslag

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk