Pälsi, Sakari

Laddning av bildfilen

Photograph information

Sakari Pälsi, 1930-luku. Kuva: Johan Emil Roine / Studio Alppila.

Födelseort

Dödsort

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

kåserier, samlingar

Typ

kåserier, samlingar

Typ

kåserier, samlingar

Typ

kåserier, samlingar

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

kåserier, samlingar

Typ

kåserier, samlingar

Typ

kåserier, samlingar
samlingsverk

Typ

essäer, samlingar

Typ

faktaböcker

Typ

noveller

Typ

kåserier, samlingar

Typ

samlingsverk