Anttala, Esa

Laddning av bildfilen

Photograph information

Kuva: Karisto

Alternativt namn

Arhosuo, Urpo
Lempiäinen, Urpo

Födelseort

Dödsort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

samlingsverk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Källor och hänvisningar

Kotimaisia sotakirjailijoita. Toim. Kari-Otso Nevaluoma. BTJ, 2001.