Sirola, Harri

Laddning av bildfilen

Photograph information

Kuva: Gummerus Kustannus

Födelseort

Hemort eller -orter

Dödsort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Övriga verk (som översättare)

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

föräldrar: far läkare, mor läkare, författaren Irma Kerppola

- arbetat som snickare, fiskare och journalist

- student 1977