Leskinen, Juice

Laddning av bildfilen

Photograph information

Laulaja Juice Leskinen vuonna 1990. Sorvoja Lauri. Museoviraston kuvakokoelmat.

Alternativt namn

Leskinen, Juhani
Leskinen, Pauli Matti Juhani

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Dödsort

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

diktsamlingar

Typ

kåserier, samlingar

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

diktsamlingar

Övriga verk (som översättare)

Typ

fysiskt verk

Författarens egna ord

Tycke och smak:

en oförglömlig konstupplevelse:
är utan tvekan andra serien i Eino Leinos Helkasånger; inom bildkonst kommer jag att tänka på Arne Olssons målning "Havet", som jag såg i Tammerfors museum för nutidskonst i början av 70-talet. Inom musiken Sibelius' Karelia-svit och Beatles' hela produktion plus naturligtvis de hebreiska slavarnas kör i Verdis opera Nabucco. Om film vet jag ingenting.

en fiktiv person:
är onekligen Slobodan Milosevic, fastän jag inte tror att jag kan identifiera mig med honom. Vad som gör honom fiktiv är att han är en folkvald ledare - och sålunda endast en fantasi skapad av folket, media och via dem av hela mänskligheten. Det finns knappast någon fakta mera i Milosevic.

en kär plats:
Montpellier, Syd-Frankrike

en fascinerande historisk person: Franciskus av Assisi

period: Big Bang

irriterande:
är slapphet och oföretagsamhet; dessa skall inte förväxlas med flegma, som enligt mig är mera ett slags skapande sysslolöshet. Irriterande fenomen finns av någon anledning bland de nationer för vilka det går bra och bland dem för vilka det inte alls går bra.

Biografiska uppgifter

föräldrar: far Pauli Heikki Leskinen och mor Eini Annikki Kuikka f.d. Leskinen f. Mikkonen

student från Juankosken yhteiskoulu 1969, studier vid Tampereen kieli-instituutti 1970-73

Tammerfors stads tonkonstpris 1985, Statens tonkonstpris 1989, Juha Vainio-priset 1991, Tammerfors stads litteraturpris 1994, Poeta Finlandiae 1994