Palmu, Heikki

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Utbildning eller examen

Pris, utmärkelser

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Typ

hörspel, samlingar

Typ

romaner

Typ

hörspel, samlingar

Typ

hörspel, samlingar

Typ

hörspel, samlingar

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

hörspel, samlingar

Övriga verk

Typ

fysiskt verk