Lagerkvist, Pär

Födelseort

Utbildning eller examen

Skolor/litterära inriktningar och tidsperioder

Förtroendepost eller medlemskap

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

romaner

Typ

pjäser

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

essäer, samlingar

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

pjäser

Typ

romaner

Typ

pjäser

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

dikter

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

dikter

Typ

novellsamlingar

Titel

Typ

novellsamlingar

Typ

dikter

Typ

novellsamlingar

Titel

Typ

dikter

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

pjäser

Typ

pjäser

Typ

romaner

Typ

dikter

Typ

noveller

Typ

dikter

Typ

noveller

Titel

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

samlingsverk

Typ

noveller

Titel

Typ

samlingsverk

Typ

noveller

Titel

Typ

diktsamlingar

Typ

samlingsverk

Typ

diktsamlingar

Typ

pjäser

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

samlingsverk

Typ

samlingsverk

Typ

samlingsverk

Typ

noveller

Typ

dikter

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

noveller

Titel

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

diktsamlingar

Övriga verk (som översättare)

Titel

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

"för den konstnärliga kraft och djupa självständighet, varmed han i sin diktning söker svar på människans eviga frågor"

/Svenska akademiens nobelprismotivering