Tagore, Rabindranath

Födelseort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

dikter

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

dikter

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

sagor

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Titel

Typ

noveller

Biografiska uppgifter

"på grund av hans dikters djup och höga syftning samt den skönhet och friskhet, som på ett lysande sätt införlivat hans skaldeskap i dess egen engelska dräkt även med den västerländska vitterheten"

/Svenska akademiens nobelprismotivering