Alkio, Santeri

Laddning av bildfilen

Photograph information

Museoviraston kuvakokoelmat.

Alternativt namn

Filander, Aleksander

Födelseort

Dödsort

Skolor/litterära inriktningar och tidsperioder

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

novellsamlingar

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Titel

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

romaner

Typ

novellsamlingar

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

pjäser

Typ

romaner

Typ

novellsamlingar

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

samlingsverk

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Biografiska uppgifter

Santeri Alkio (urpsr. Alexander Filander)
f. 17.6. 1862 i Laihela
d. 24.7. 1930 i Laihela

Som författare var Santeri Alkio en av de centrala representanterna för den finsksinnade 1880-talsrealismen och aktiv fram till 1900-talets första decennier. Alkio var också verksam som köpman och engagerad i den finska ungdomsföreningsrörelsen och som tidningsman. Därtill var han en central ideolog för landsbygden och låg bakom grundandet av det nya partiet Agrarförbundet. Alkio debuterade som skönlitterär författare år 1885 varefter han utgav flera skildringar av förhållandena på landsbygden, genomsyrade av ett starkt folkbildningsideal och främst i prosaform. Det mest kända av hans verk är romanen Puukkojunkkarit (1894), där han särskilt effektivt utvecklade sin karga stil i en spänningsskapande dialog.

(Klassikerbiblioteket)

- - -

Santeri Alkio var till en början aktiv inom den finska ungdomsföreningsrörelsen, där han talade för framstegstro, kristendomens budskap och för fostran genom självstudier. Han grundade 1906 tidningen Ilkka, som blev ett språkrör för hans politiska åsikter och bidrog till att han blev ordförande för ett nytt parti, Agrarförbundet. Alkio blev landsortsbefolkningens främste ideolog. Han betonade dygderna i landsbygdens livsform som alternativ till det industrialiserade och materialistiska livet i städerna.

(BLF)