Ahola, Ari

Laddning av bildfilen

Photograph information

© Laura Malmivaara

Födelseort

Hemort eller -orter

Pris, utmärkelser

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

romaner

Typ

noveller

Titel

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Titel

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

novellsamlingar

Källor och hänvisningar

Kotimaisia sotakirjailijoita. Toim. Kari-Otso Nevaluoma. BTJ, 2001.