Etto, Jorma

Födelseort

Studieort eller -orter

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Titel

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

tecknade serier, album

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

pjäser

Typ

noveller

Typ

romaner

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Övriga verk (som översättare)

Typ

fysiskt verk

Titel

Typ

fysiskt verk

Titel

Typ

fysiskt verk

Titel

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

del av fysiskt verk

Biografiska uppgifter

biblioteksdirektör (Lauritsala 1956-61; Rovaniemi stadsbibliotek 1961-84)

magister i samhällsvetenskaper