Arhippa, Pirkko

Laddning av bildfilen

Photograph information

By Anneli Salo (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

är samma som

Alternativt namn

Helo, Marja
Laukka, Riikka
Salmi, Raija
Saunio, Anna
Syynimaa, Pirkko
Tuomi, Katja
Valli, Heidi

Födelseort

Hemort eller -orter

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

samlingsverk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Biografiska uppgifter

Pirkko Syynimaa (född Orkomaa), pseudonymer Marja Helo, Riikka Laukka, Marja Orkoma, Raija Salmi, Anna Saunio, Katja Tuomi ja Heidi Valli

Föräldrar Helmi och Timo Orkomaa

Jobb:
Huhtamäki-yhtymä Oy, Åbo, sekreterare, år 1957-1961
Bang & Co, Helsingfors, utlandskorrespondent år 1962-1966
kultursekreterare i Forssa höst 1976
lågstadielärare, Tammelas Liesjärvi 1976-1977

Studier:
student 1955
2 år Handelshögskolan vid Åbo Akademi
för tillfället gör jag mitt pro gradu -arbete i kulturhistoria vid Turun yliopisto, mitt biämne är politisk historia

Priser:
III pris i kärleksromantävling, arrangörer Gummerus, Weilin+Göös, Karisto 1983
Nådendals stads konstpris 2002
Vuoden Tuikku 2002 (pris av Nådendals stads företagare)