Letar du efter något att läsa? Hitta intressanta författare, böcker och nya läsupplevelser på Boksampo.fi.

Arhippa, Pirkko

Laddning av bildfilen
Photograph information
By Anneli Salo (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
är samma som
Alternativt namn
Helo, Marja
Laukka, Riikka
Salmi, Raija
Saunio, Anna
Syynimaa, Pirkko
Tuomi, Katja
Valli, Heidi
Födelseort
Hemort eller -orter
Upphovsmannens språk
Nationalitet
Verk
Typ
romaner
Typ
romaner
Typ
romaner
Typ
romaner
Typ
romaner
Typ
romaner
Typ
romaner
Typ
romaner
Typ
romaner
Typ
romaner
Typ
romaner
Typ
romaner
Typ
romaner
Typ
romaner
Typ
romaner
Typ
noveller
Typ
samlingsverk
Typ
romaner
Typ
romaner
Typ
romaner
Typ
romaner
Typ
romaner
Typ
romaner
Typ
romaner
Typ
romaner
Typ
romaner
Typ
romaner
Typ
noveller
Typ
romaner
Typ
romaner
Typ
noveller
Typ
romaner
Typ
romaner
Typ
romaner
Typ
romaner
Typ
noveller
Typ
romaner
Typ
romaner
Biografiska uppgifter
Pirkko Syynimaa (född Orkomaa), pseudonymer Marja Helo, Riikka Laukka, Marja Orkoma, Raija Salmi, Anna Saunio, Katja Tuomi ja Heidi Valli

Föräldrar Helmi och Timo Orkomaa

Jobb:
Huhtamäki-yhtymä Oy, Åbo, sekreterare, år 1957-1961
Bang & Co, Helsingfors, utlandskorrespondent år 1962-1966
kultursekreterare i Forssa höst 1976
lågstadielärare, Tammelas Liesjärvi 1976-1977

Studier:
student 1955
2 år Handelshögskolan vid Åbo Akademi
för tillfället gör jag mitt pro gradu -arbete i kulturhistoria vid Turun yliopisto, mitt biämne är politisk historia

Priser:
III pris i kärleksromantävling, arrangörer Gummerus, Weilin+Göös, Karisto 1983
Nådendals stads konstpris 2002
Vuoden Tuikku 2002 (pris av Nådendals stads företagare)