Kaatra, Kössi

Laddning av bildfilen

Photograph information

SKS:n kuva-arkisto

Alternativt namn

Lindström, Gustaf Adolf
Punikki
Töllinmies
Törmä, M.

Födelseort

Hemort eller -orter

Dödsort

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Titel

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

Kössi Kaatra, fram till år 1906 Gustaf Adolf Lindström

f. 6.11.1882 i Lojo
d. 15.11.1928 i Huddinge, Sverige
Kössi Kaatra är den finska arbetarlitteraturens kändaste lyriker. Hans tidiga produktion går i nyromantisk stil, och han visar i sin lyrik prov på skicklig hantering av versmått och slutrim. Kaatra blev därför även känd som ’Tammerfors egen Eino Leino’. Sin bana som arbetarlyriker inledde Kaatra efter generalstrejksåren med tre diktsamlingar i socialistisk anda, varefter han fortsatte att skriva samhällsengagerad dikt under revolutionsåren 1917 och 1918. Efter det finska inbördeskrigets utbrott flydde Kaatra till Sverige, där han tillbringade resten av sitt liv. I den sena produktionen återkom Kaatra ofta till inbördeskrigets händelser. Som en höjdpunkt i produktionen ses diktsamlingen Alhaisolauluja (sv. Proletärsånger) från 1922. I likhet med många andra av den s.k. äldre arbetarrörelsens diktare behandlade Kaatra ofta bibliska och religiösa ämnen i sin lyrik.

(Klassikerbiblioteket)