Gummerus, K. J.

Laddning av bildfilen

Alternativt namn

Gummerus, Kaarle Jaakko
Gummerus, Karl Jacob

Födelseort

Studieort eller -orter

Dödsort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

faktaböcker

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Övriga verk (som översättare)

Biografiska uppgifter

Karl Jakob Gummerus
f. 13.4.1840 i Karleby
d. 20.3.1898 i Helsingfors

Karl Jakob Gummerus var en av de mest lästa finskspråkiga författarna under 1860- och 1870-talen, och samtidigt verksam som framgångsrik förläggare. Förlaget K.J. Gummerus, som han grundade tillsammans med sin hustru Gustava, gav i tidens folkbildande anda ut finskspråkig litteratur. Det första utgivna verket på förlaget var Gummerus egna Ylhäiset ja alhaiset (sv. Hög och låg), som baserade sig på texter utgivna som följetonger i tidningar. Detta verk som gavs ut år 1870 kan ses som den första romanen skriven på finska, även om Aleksis Kivis Sju bröder (Seitsemän veljestä) utgavs samma år. Gummerus övriga litterära produktion bestod av det han själv kallade ”uuteloita”. Det var alltså fråga om noveller, en ny litterär genre i tiden.

(Klassikerbiblioteket)