Troyat, Henri

Alternativt namn

Tarasov, Lev
Torossian, Levon Aslan

Pris, utmärkelser

Förtroendepost eller medlemskap

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Typ

romaner