You are here

Fagerholm, Monika

Laddning av bildfilen
Photograph information
Kuva: Ida Pimenoff
Titta på video

 
 
Namn
Fagerholm, Monika
Biografiska uppgifter
föräldrar: professor Nils-Erik Fagerholm och biblioteksamanuens Kristina Herrgård

- studier i psykologi och litteratur vid Helsingfors universitet, hum.kand. 1987

Runebergpriset och Tack för boken medaljen 1995 för romanen Underbara kvinnor vid vatten; med samma roman på förslag till Finlandiapriset 1994; Augustpriset 2005
Mera uppgifter om författarens verk
Dikter / i boken Grönskande horisont som gungar (Ellerström 1994).
Litterära videoklipp
Kod till Svenska Yles Arkivet
Automatiskt genererade tips utifrån ämnesord som använts för att beskriva verket. Klicka på pilarna för mer uppgifter om vad tipsen grundar sig på.
Boktips/Författartips: Klicka på tipset för mer info
Tips på ämnesord: Klicka på de föreslagna termerna så visas verk som beskrivits med termen i fråga.
Se också
Westö, Mårten(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  noveller
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Yrke
  författare
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Pris, utmärkelser
  Längmanska priset: 2003
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Boucht, Birgitta(person, författare eller annan upphovsman)
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Yrke
  författare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Kön
  kvinna
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Kod till Svenska Yles Arkivet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Nationalitet
  finländare
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Mazzarella, Merete(person, författare eller annan upphovsman)
 • Yrke
  författare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  noveller
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Nationalitet
  finländare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Kod till Svenska Yles Arkivet
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Kön
  kvinna
 • Andersson, Claes(person, författare eller annan upphovsman)
 • Yrke
  författare
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Kod till Svenska Yles Arkivet
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Nationalitet
  finländare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Westö, Kjell(person, författare eller annan upphovsman)
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Är samma som
  Hed, Anders
 • Yrke
  författare
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Född
  1961
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  noveller
 • Ringbom, Henrika(person, författare eller annan upphovsman)
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Nationalitet
  finländare
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Kön
  kvinna
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Backlén, Marianne(person, författare eller annan upphovsman)
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Kön
  kvinna
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Nationalitet
  finländare
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Tikkanen, Märta(person, författare eller annan upphovsman)
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Nationalitet
  finländare
 • Kön
  kvinna
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Yrke
  författare
 • Donner, Jörn(person, författare eller annan upphovsman)
 • Yrke
  författare
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Hemort eller -orter
  Ekenäs
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Bruun, Staffan(person, författare eller annan upphovsman)
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Yrke
  författare
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 •