Itkonen, Juha

Laddning av bildfilen

Photograph information

© Laura Malmivaara 2015, Otava

Födelseort

Studieort eller -orter

Hemort eller -orter

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Titel

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

faktaböcker

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

romaner

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

bilderböcker

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Biografiska uppgifter

arbeten:
ordinarie medarbetare vid tidningen Katso åren 1997-2000
assistent vid tidningen Rumba 1997-2000 redaktionssekreterare vid tidningen Apu 2000-2001 redaktionschef vid Apu 2001-

studierna:
student från Hämeenlinnan lyseo 1994
studier vid Helsingfors universitet i finska och i allmän litteraturvetenskap, senare statsvetenskap och kommunikation
magister i statsvetenskap 2001
vid skribentskola (Kritiska högskolan) 2001-2003

priserna:
kandidat till Finlandia-priset 2003 (Myöhempien aikojen pyhiä) Kalevi Jäntti-priset 2003 (Myöhempien aikojen pyhiä)
kandidat till Runebergspriset 2006 (Anna minun rakastaa enemmän)
Statens litteraturpris 2006 (Anna minun rakastaa enemmän)

intressen:
musik, löpning, skidåkning, orientering