Sofokles

Alternativt namn

Sophokles

Skolor/litterära inriktningar och tidsperioder

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Titel

Typ

pjäser

Typ

pjäser

Typ

pjäser, samlingar

Titel

Typ

pjäser

Typ

pjäser

Typ

pjäser

Typ

pjäser

Typ

pjäser

Typ

pjäser

Typ

pjäser

Övriga verk