Heikkilä, Jukka M.

Laddning av bildfilen

Photograph information

Kuva: Mikko Käkelä. Karisto

Födelseort

Hemort eller -orter

Utbildning eller examen

Förtroendepost eller medlemskap

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Biografiska uppgifter

föräldrar: Jan Heikkilä och Taina Heikkilä f. Viita

- ekon. mag. från Helsingin Kauppakorkeakoulu samt JES-kurs vid Suomalainen liikkeenjohdon instituutti

Lukiolaisten Nuori Aleksis-pris (2001)

särintr.: antikens historia, att skriva


Tycke och smak:

En oförglömlig konstupplevelse: Conan Barbaren - Arnold Schwarzenegger och svärdet

Favoritgestalt, fiktion: James Bond

Favoritgestalt, historien: Pyrrhos

Trevlig plats: Medelhavets stränder