Heikkilä, Jukka M.

Laddning av bildfilen

Photograph information

Kuva: Mikko Käkelä. Karisto

Födelseort

Hemort eller -orter

Utbildning eller examen

Förtroendepost eller medlemskap

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Biografiska uppgifter

föräldrar: Jan Heikkilä och Taina Heikkilä f. Viita

- ekon. mag. från Helsingin Kauppakorkeakoulu samt JES-kurs vid Suomalainen liikkeenjohdon instituutti

Lukiolaisten Nuori Aleksis-pris (2001)

särintr.: antikens historia, att skriva


Tycke och smak:

En oförglömlig konstupplevelse: Conan Barbaren - Arnold Schwarzenegger och svärdet

Favoritgestalt, fiktion: James Bond

Favoritgestalt, historien: Pyrrhos

Trevlig plats: Medelhavets stränder