Schildt, Runar

Laddning av bildfilen

Photograph information

Runar Schildt, 1910-luku. Museoviraston kuvakokoelmat.

Födelseort

Hemort eller -orter

Dödsort

Förtroendepost eller medlemskap

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

pjäser

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

pjäser

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

pjäser

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

novellsamlingar

Titel

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

novellsamlingar

Typ

romaner

Typ

novellsamlingar

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

samlingsverk

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Övriga verk (som översättare)

Typ

fysiskt verk

Titel

Typ

fysiskt verk

Titel

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

f. 26.10.1888 i Helsingfors, d. 29.9.1925 i Helsingfors.

Runar Schildt är den mest framträdande gestalten i den så kallade dagdrivarlitteraturen som speglar spänningarna i sin tids Finland, ofta i skildringar av unga och rotlösa män av borgerlig bakgrund, deras dekadenta livsstil i den moderna storstaden och deras drömmar om sundhet och styrka. Schildts produktion tillkom under 1910- och 1920-talen. Han skrev även dramer men är känd framför allt som en av de främsta prosaisterna i den finlandssvenska litteraturen, och särskilt som psykologiskt och stilistiskt skicklig novellist. Till Schildts kändaste verk hör novellerna En sparv i tranedans (1915), Regnbågen (1916), Rönnbruden (1917), Hemkomsten (1919) och Häxskogen (1920). I dagdrivartraditionen utmärker sig Schildt för särskilt breda, insikts- och inlevelsefulla skildringar av svaga och utanförstående karaktärer. Hans verk talar fortfarande idag till läsare och har även filmatiserats.

(Klassikerbiblioteket)