You are here

Tikkanen, Märta

 
Namn
Tikkanen, Märta
Biografiska uppgifter
föräldrar: professor Gösta Edvin Cavonius och folkskollärare Julia Margit Stadius

journalist vid Hufvudstadsbladet 1956-61, ä. lektor i modersmål, 1961-66, freelance vid Hbl, radio TV, rektor för Helsingfors stads svenska arbetarinstut 1972-79

student 1953, filosofie kandidat 1958, filosofie magister 1961

pris: bl.a. Svenska Litt. sällsk. -73, -79, -82, Tollanderska priset 1999, Statens informationspris 1983. Tack för boken 1979, Nordiska Kvinnors Litteraturpris 1979, Finlandspriset 1996, Fredrika Runebergpriset 2001, Statspriset i litteratur 2011

särintr.: att bekämpa fascismen. Arbeta för ordets frihet.
Textutdrag
Behåll dina rosor
duka av bordet
istället

behåll dina rosor
ljug lite mindre
istället

behåll dina rosor
hör vad jag säjer
istället
älska mej mindre
tro på mej mera

Behåll dina rosor!Århundrades kärlekssaga (1978)
Litterära videoklipp
Kod till Svenska Yles Arkivet
Automatiskt genererade tips utifrån ämnesord som använts för att beskriva verket. Klicka på pilarna för mer uppgifter om vad tipsen grundar sig på.
Boktips/Författartips: Klicka på tipset för mer info
Tips på ämnesord: Klicka på de föreslagna termerna så visas verk som beskrivits med termen i fråga.
Se också
Boucht, Birgitta(person, författare eller annan upphovsman)
 • Nationalitet
  finländare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Kön
  kvinna
 • Yrke
  diktare
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Yrke
  journalister
 • Yrke
  författare
 • Lindberg, Pirkko(person, författare eller annan upphovsman)
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Yrke
  författare
 • Källor och hänvisningar
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Kön
  kvinna
 • Yrke
  journalister
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Andersson, Claes(person, författare eller annan upphovsman)
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  författare
 • Yrke
  diktare
 • Backlén, Marianne(person, författare eller annan upphovsman)
 • Kön
  kvinna
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Yrke
  författare
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Ringbom, Henrika(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Kön
  kvinna
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Yrke
  författare
 • Yrke
  diktare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Warburton, Thomas(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Yrke
  diktare
 • Nationalitet
  finländare
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Yrke
  journalister
 • Boström, Elsa(person, författare eller annan upphovsman)
 • Yrke
  journalister
 • Yrke
  diktare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Kön
  kvinna
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  författare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Koivisto, Sesse(person, författare eller annan upphovsman)
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Källor och hänvisningar
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Yrke
  författare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Kön
  kvinna
 • Yrke
  lärare
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Lång, Fredrik(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Yrke
  författare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Yrke
  lärare
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Carpelan, Bo(person, författare eller annan upphovsman)
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Är samma som
  Carpelan, Bo, recensent
 • Yrke
  diktare
 •