Paz, Octavio

Född

Födelseort

Död

Dödsort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

essäer, samlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

novellsamlingar

Biografiska uppgifter

"för en lidelsefull diktning med vida horisonter, präglad av sinnlig intelligens och humanistisk integritet"

/Svenska akademiens nobelprismotivering