Eliot, T. S.

Alternativt namn

Thomas Stearns Eliot

Födelseort

Dödsort

Skolor/litterära inriktningar och tidsperioder

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Titel

Typ

dikter

Typ

pjäser

Typ

pjäser, samlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Titel

Typ

dikter

Typ

pjäser

Typ

dikter

Typ

pjäser

Typ

dikter

Typ

pjäser

Typ

pjäser

Typ

pjäser

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

"för hans märkliga insats som banbrytare inom nutida poesi"

/Svenska akademiens nobelprismotivering