Sahimaa, Jaakko

Alternativt namn

Varis, Jaakko

Födelseort

Hemort eller -orter

Dödsort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

novellsamlingar

Typ

sagor, samlingar

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

sagor, samlingar

Typ

romaner