Kellosalo, Juhani

Laddning av bildfilen

Photograph information

Kuva: C-G Hagström / WSOY

Födelseort

Studieort eller -orter

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

essäer, samlingar

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Författarens egna ord

"Kirjoittaminen ja musiikki ovat olleet teinivuosista lähtien osa tapaani hakea ja elää elämääni. Kirjailijaksi ryhtyminen merkitsi pyrkimistä keskittyneempään ja hallitumpaan ilmaisuun. Kirjailijan työn näen elämän ja maailman hahmottamisena, jota jokainen kirjailija tekee oman muistinsa kartalla, omasta näkövinkkelistään.

Keski-Pohjanmaa merkitsee minulle lapsuus- ja nuoruusvuosia, maisemaa ja murretta; osaa identiteetistä."

Biografiska uppgifter

Föräldrar Mauri Kellosalo och Aune Kellosaslo (f. Hernesniemi).
Tjänst som sjukhusläkare till 2004. Student från Toholammin yhteiskoulu 1970.
Medicine licentiat vid Uleåborg Universitet i 1967 och medicine- och kirurgiedoktor 1990.

Textutdrag

MINNET

Liv för liv öppnade sig framtiden
för nya ögon, alltid med nya kapitel
en oskriven bok,

intill varandra som pärtor på ett gammalt tak
i forna tider, då man ännu svagt kom i håg
forna tiders forna tid.

Minnenas strävhet slipades
tills allt var förklarat och Iyste rent
som ett gott samvete, sam ingen förklaring kräver.

Så har du färdats en lång väg
redan innan du föddes, hos dig finns allt som varit
och alla förklaringar,

när det åter är den första dagen.
Din egen kan du välja,
inte det förflutna.

(Övers. Britta Klackars)