Jersild, P. C.

Alternativt namn

Jersild, Per Christian

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

noveller

Typ

bilderböcker

Typ

romaner

Titel

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

bilderböcker

Typ

romaner

Titel

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

faktaböcker

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

novellsamlingar

Typ

bilderböcker

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Typ

noveller

Övriga verk (som illustratör)

Typ

omslag

Övriga verk

Typ

fysiskt verk