Coetzee, J. M.

Laddning av bildfilen

Photograph information

© Eric Miller / Otava

Alternativt namn

Coetzee, John Maxwell

Hemort eller -orter

Upphovsmannens språk

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

essäer, samlingar

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Biografiska uppgifter

"som i talrika förklädnader framställer utanförskapets överrumplande delaktighet"

/Svenska akademiens nobelprismotivering