Eco, Umberto

Laddning av bildfilen

Photograph information

Foto: Ulla Montan

Födelseort

Hemort eller -orter

Dödsort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Typ

bilderböcker

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

kåserier, samlingar

Typ

romaner

Typ

romaner

Biografiska uppgifter

Umberto Eco var författare, litteraturvetare, historiker, medeltidsexpert och filosof. Han var också professor vid Universitetet i Bologna mellan åren 1971 och 2007. Han blev känd för den breda publiken med romanen Rosens namn. Berättelsen handlar om en munk som utreder en serie mord med anknytning till klostrets bibliotek. Ecos främsta förtjänst låg i att översätta de medeltida kontroverserna och irrlärorna till modernt språkbruk så att läsaren kunde tillgodogöra sig verket utan att vara teolog. I berättelsens slut finns bara munken som i sina försök att restaurera biblioteket med det skräp som återstår försöker skapa en mening.

(Brombergs)

Källor och hänvisningar

Historiallisen romaanin taitajia, 2. Nummelin, Halme, Polvinen. BTJ, 2011.