Kyrö, Tuomas

Laddning av bildfilen

Photograph information

Kuva: Veikko Somerpuro

Födelseort

Hemort eller -orter

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

essäer, samlingar

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Typ

kåserier, samlingar

Typ

kåserier, samlingar

Typ

essäer, samlingar

Typ

kåserier, samlingar
novellsamlingar

Titel

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

samlingsverk

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

faktaböcker

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

föräldrarna:
Marja-Leena Parkkinen och Pekka Kyrö

arbeten:
kolumner till kultursidor i tidningen Hämeen Sanomat 2002-
Kunta ja Me 2004
Motiivi 2005
sportsidor i Hämeen Sanomat 2005-
Länsi-Uusimaa 2006-

den andra medlemmen i Kalervo Palsa Boozing Society

studierna:
student

priserna:
kandidat till Helsingin Sanomat debutbokpriset 2001
kandidat till Olvi-priset 2005
kandidat till Finlandia-priset (Liitto)
Kalevi Jäntti-priset 2005 (Liitto)
Statens konstnärsstipendium 2005
Statens treåriga konstnärsstipendium 2006
Äidinkielen opettajain liiton Nuori Aleksis-priset 2006 (Liitto)

intressen:
att söka den kortaste färdvägen

Källor och hänvisningar

Kotimaisia nykykertojia. 5 / toim. Ismo Loivamaa. BTJ Kirjastopalvelu, 2006.
Loivamaa, Ismo. Kotimaisia lasten- ja nuortenkirjailijoita 9. Avain, 2013.
Vesa Sisättö ja Jukka Halme: Aapelista juoppohulluun : kotimaisia humoristeja 1. Avain, 2012.