Dahlberg, Erik

är samma som

Alternativt namn

Karhunkuru, Erkki

Födelseort

Dödsort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Typ

novellsamlingar

Typ

romaner

Typ

romaner

Mera uppgifter om författarens verk

Pseud.: Flynn Everett

F. i Åbo 29/1 1892 av fabrikören John Algot D. och Gerda Augusta Lindberg. Resor i
Tyskland, England och Ryssland 1911—14; bosatt i Chicago 1923—32. Författare, translator, Helsingfors.

(Svenskt författarlexikon / 2. 1941-1950)