Kouta, Aarni

är samma som

Födelseort

Hemort eller -orter

Dödsort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Övriga verk (som översättare)

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

Aarni Kouta
f. 24.9. 1884 i Vånå
d. 24.2. 1924 i Helsingfors

Aarni Kouta var en nyromantisk och nietzscheanskt inspirerad finsk författare, även känd som översättare och kritiker. Kouta utgav en rad litterära verk, framför allt diktsamlingar, under 1900–1920-talet. De tidiga verken karakteriseras av en ny livskänsla och romantiskt färgad, trotsig hållning. Kouta översatte Nietzsches verk till finska och en nietzscheanskt färgad kritik mot traditionell kristen sedlighet syns också i Koutas egen produktion t.ex. debutdiktsamlingen Tulijoutsen (1905). Till Koutas verk hör också t.ex. diktsamlingarna Uhriliekki (1915) samt Ristin tie (1922), den sist nämnda ett exempel på Koutas senare, mera mystiskt och andligt färgade produktion.

(Nationalbiblioteket - Klassikerbiblioteket)