You are here

Automatiskt genererade tips utifrån ämnesord som använts för att beskriva verket. Klicka på pilarna för mer uppgifter om vad tipsen grundar sig på.
Boktips/Författartips: Klicka på tipset för mer info
Tips på ämnesord: Klicka på de föreslagna termerna så visas verk som beskrivits med termen i fråga.
Se också
Luoma, Jorma(person, författare eller annan upphovsman)
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Hemort eller -orter
  Vanda
 • Yrke
  skribent
 • Källor och hänvisningar
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Kön
  man
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Nationalitet
  finländare
 • Dahl, Rita(person, författare eller annan upphovsman)
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Födelseort
  Vanda
 • Källor och hänvisningar
 • Nationalitet
  finländare
 • Hemort eller -orter
  Vanda
 • Muhonen, Anne(person, författare eller annan upphovsman)
 • Hemort eller -orter
  Vanda
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Källor och hänvisningar
 • Födelseort
  Vanda
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Nationalitet
  finländare
 • Känkänen, Juhani(person, författare eller annan upphovsman)
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Kön
  man
 • Nationalitet
  finländare
 • Hemort eller -orter
  Vanda
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Källor och hänvisningar
 • Heikkilä, Jukka M.(person, författare eller annan upphovsman)
 • Nationalitet
  finländare
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Hemort eller -orter
  Vanda
 • Källor och hänvisningar
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Kön
  man
 • Rapo, Anssi(person, författare eller annan upphovsman)
 • Nationalitet
  finländare
 • Källor och hänvisningar
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Kön
  man
 • Hemort eller -orter
  Vanda
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Koskelo, Pentti(person, författare eller annan upphovsman)
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Hemort eller -orter
  Vanda
 • Kön
  man
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Källor och hänvisningar
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Nationalitet
  finländare
 • Lehtisalmi, Kai(person, författare eller annan upphovsman)
 • Källor och hänvisningar
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Nationalitet
  finländare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Hemort eller -orter
  Vanda
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Kön
  man
 • Keisala, Markku(person, författare eller annan upphovsman)
 • Källor och hänvisningar
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Kön
  man
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Hemort eller -orter
  Vanda
 • Nationalitet
  finländare
 • Parkko, Tommi(person, författare eller annan upphovsman)
 • Upphovsmannens språk
  finska
 • Källor och hänvisningar
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Hemort eller -orter
  Vanda
 • Kön
  man
 • Nationalitet
  finländare
 • Landskapsområde
  Nyland
 •