Alopaeus, Marianne

Laddning av bildfilen

Photograph information

Hufvudstadsbladet, 2014-11-27, p. 26. [Public domain], via Wikimedia Commons

Födelseort

Hemort eller -orter

Dödsort

Upphovsmannens språk

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Övriga verk (som översättare)

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

Marianne Alopaeus hör till den krets av författare som på 1960- och 1970-talen gjorde uppror mot sin borgerliga uppväxtmiljö och kan betraktas som en föregångare till sjuttio­talsfeministerna, även om hennes grundsyn delvis var annorlunda. I samtliga sina romaner skildrar hon kvinnors sökande efter en personlig integritet. Alopaeus har själv stora delar av sitt liv levt på annat håll än i Finland.

(BLF)

Källor och hänvisningar

Doktorsavhandling:

Söderling, Trygve: Drag på parnassen. Två sextiotalsstudier. (2008):

- Del 1, Medelklass med mänskligt ansikte. Medelklassradikalism i fyra romaner av Christer Kihlman, Jarl Sjöblom, Marianne Alopaeus och Ulla-Lena Lundberg

- Del 2, Modernistdebatten. Sak, person och fält i en finlandssvensk litteraturdebatt år 1965