Beauvoir, Simone de

Födelseort

Dödsort

Pris, utmärkelser

Skolor/litterära inriktningar och tidsperioder

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

pjäser

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller
romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

novellsamlingar

Typ

novellsamlingar

Typ

novellsamlingar

Övriga verk

Typ

fysiskt verk