Pirandello, Luigi

Laddning av bildfilen

Photograph information

Italialainen kirjailija Luigi Pirandello vierailulla Helsingissä vuonna 1933. Kuvaaja: Pietinen. Museoviraston kuvakokoelmat.

Födelseort

Dödsort

Skolor/litterära inriktningar och tidsperioder

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

novellsamlingar

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

romaner

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Biografiska uppgifter

"för hans djärva och sinnrika nyskapelse av dramats och scenens konst"

/Svenska akademiens nobelprismotivering