Naipaul, V. S.

Laddning av bildfilen

Photograph information

© Jerry Bauer / Otava

Alternativt namn

Sir Vidiadhar Surajprasad Naipaul

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Titel

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

romaner

Typ

noveller

Biografiska uppgifter

"för att ha förenat lyhört berättande och omutlig iakttagelse i verk som dömer oss att se den bortträngda historiens närvaro"

/Svenska akademiens nobelprismotivering