Tranströmer, Tomas

Födelseort

Dödsort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Titel

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar
samlingsverk

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

faktaböcker

Typ

diktsamlingar

Typ

samlingsverk

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

noveller

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

dikter

Typ

dikter

Titel

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

diktsamlingar

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Övriga verk (som översättare)

Typ

del av fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Titel

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

"för att han i förtätade, genomlysta bilder ger oss ny tillgång till det verkliga"

/Svenska akademiens nobelprismotivering

Mera uppgifter om författarens verk

Minnena ser mig (Bonnier, 1993) - Biografi

PS (Promenad, 1980) - Bibliofiltryck, ej i bokhandeln (Upplaga om 250 ex., varav 200 numr. och av förf. sign.)

Fängelse. Nio haikudikter från Hällby ungdomsfängelse (1959) (Ed. Edda, 2001) - Uppl. om 2000 ex., varav 100 numrerade och signerade av förf.

Air Mail. Brev 1964–1990 (Bonnier, 2001) - brevväxling mellan Tomas Tranströmer och Robert Bly
Litterära videoklipp

Kod till Svenska Yles Arkivet