You are here

Automatiskt genererade tips utifrån ämnesord som använts för att beskriva verket. Klicka på pilarna för mer uppgifter om vad tipsen grundar sig på.
Boktips/Författartips: Klicka på tipset för mer info
Tips på ämnesord: Klicka på de föreslagna termerna så visas verk som beskrivits med termen i fråga.
Se också
Konkka, Anita(person, författare eller annan upphovsman)
 • Utbildning eller examen
  filosofie magistrar
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Yrke
  författare
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Kön
  kvinna
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Tikkanen, Märta(person, författare eller annan upphovsman)
 • Yrke
  lärare
 • Kön
  kvinna
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Källor och hänvisningar
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Annala, Orvokki(person, författare eller annan upphovsman)
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Yrke
  barnboksförfattare
 • Nationalitet
  finländare
 • Kön
  kvinna
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Landskapsområde
  Päijänne-Tavastland
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Hemort eller -orter
  Lahti
 • Laulajainen, Leena(person, författare eller annan upphovsman)
 • Är samma som
  Laulajainen, Leena, arvostelija
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Kön
  kvinna
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  barnboksförfattare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Yrke
  författare
 • Utbildning eller examen
  filosofie magistrar
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Luther, Annika(person, författare eller annan upphovsman)
 • Kön
  kvinna
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Nationalitet
  finländare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Utbildning eller examen
  filosofie magistrar
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Utbildning eller examen
  biologer
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  lärare
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Yrke
  biologer
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Ahti, Risto(person, författare eller annan upphovsman)
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Päijänne-Tavastland
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Yrke
  lärare
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Yrke
  författare
 • Födelseort
  Lahti
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Ranivaara, Jorma(person, författare eller annan upphovsman)
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Hemort eller -orter
  Lahti
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Landskapsområde
  Päijänne-Tavastland
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Järvenpää-Summanen, Anelma(person, författare eller annan upphovsman)
 • Är samma som
  Summanen, Anelma
 • Är samma som
  Salo, Anelma
 • Nationalitet
  finländare
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Kön
  kvinna
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Landskapsområde
  Päijänne-Tavastland
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Är samma som
  Aure, Anita
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Hemort eller -orter
  Lahti
 • Harjumaa, Ritva-Liisa(person, författare eller annan upphovsman)
 • Utbildning eller examen
  filosofie magistrar
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Studieort eller -orter
  Lahti
 • Kön
  kvinna
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Nationalitet
  finländare
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  barnboksförfattare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Niklander, Hannu(person, författare eller annan upphovsman)
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Nationalitet
  finländare
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Yrke
  författare
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Utbildning eller examen
  filosofie magistrar
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 •