Camus, Albert

Laddning av bildfilen

Photograph information

Kuva/Foto: Library of Congress ; New York World-Telegram & Sun Newspaper Photograph Collection

Födelseort

Dödsort

Skolor/litterära inriktningar och tidsperioder

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Typ

romaner

Titel

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Titel

Typ

romaner

Typ

samlingsverk

Titel

Typ

samlingsverk

Typ

noveller

Biografiska uppgifter

"för hans betydelsefulla författarskap, som med skarpsynt allvar belyser mänskliga samvetsproblem i vår tid"

/Svenska akademiens nobelprismotivering