Beckett, Samuel

Födelseort

Dödsort

Skolor/litterära inriktningar och tidsperioder

Upphovsmannens språk

Verk

Typ

pjäser

Typ

pjäser

Typ

noveller

Typ

pjäser

Titel

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Titel

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

pjäser

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

pjäser

Typ

noveller

Typ

pjäser

Typ

pjäser

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Titel

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

samlingsverk

Titel

Typ

pjäser, samlingar
romaner
samlingsverk

Titel

Typ

pjäser

Typ

novellsamlingar

Titel

Typ

noveller

Typ

pjäser

Typ

pjäser, samlingar

Typ

noveller

Titel

Typ

pjäser, samlingar

Titel

Typ

pjäser

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

pjäser, samlingar

Typ

samlingsverk

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

pjäser

Typ

noveller

Titel

Typ

romaner

Biografiska uppgifter

"för en diktning som i nya former för roman och drama ur nutidsmänniskans blottställdhet hämtar sin konstnärliga resning"

/Svenska akademiens nobelprismotivering