You are here

Westö, Mårten

Laddning av bildfilen
Photograph information
Foto: Charlotta Boucht
Titta på video

 
 
Namn
Westö, Mårten
Biografiska uppgifter
Efter tio års vistelse övervägande i prosan, som novellist, översättare, hörspelsförfattare, kolumnist och redaktör, återkommer Mårten Westö (f. 1967) till poesin med en samling under titeln Nedslag i hjärtats diktatur – hans fjärde. Debuten skedde också med dikter, samlingen Vid tröskeln utkom 1990. Två år innan hade han vunnit Arvid Mörne-pristävlingen.

Mårten Westö har alltid varit en läsande författare och lyriker. Det känns också i dikten. Liksom musikkompositioner kan innehålla melodislingor av kända mästare anas spår av tongivande samtida poeter (Carpelan, Tranströmer, Forsström) i många av hans dikter; arrangemanget är dock alltid mödolöst och oberoende. Dialog – någon gång med en knappt skönjbar ironisk biton – snarare än uppror präglar förhållandet till traditionen. Debutsamlingen hade ett motto av Rabbe Enckell, i den andra samlingen, Som om det fanns, finns en sekvens med motiv från södergrantopografin: “Hallonbacksvy (variationer)”, kallas den.

För den tredje samlingen Nio dagar utan namn fick Westö radions lyrikpris, Den dansande björnen. Liksom i den nyaste samlingen kan man säga att dess dominerande motiv är kärlek: kärleken till en partner, mellan föräldrar och barn, t o m kärleken till en plats. Idyllerna har ändå alltid varit långt borta. Förlust, avstånd, mörker är beståndsdelar livet måste ta i beaktande, både på det konkreta och det inre planet. Westös dikt vet om det.

Nära den poetiska verksamheten ligger Westös insats som hörspelsförfattare. Hans första novellsamling, En sorts värme (2005) fick ett generöst mottagande. Översättargärningen sker inte bara mellan finska och svenska utan också från engelska. Det mest omfångsrika arbetet hittills är Pekka Tarkkas biografi över Pentti Saarikoski. Mårten Westö är född och bosatt i Helsingfors.

Läscentrum

---

föräldrar Christina Hedberg, John-Eric Westö

Har översatt dramatik, prosa och poesi. Har skrivit artiklar, intervjuer, kritik och reportage i ett antal tidningar och tidsskrifter. Kolumnist i bl.a Vasabladet, ny Tid och Hufvudstadsbladet. Redigerat Boklagets Litterära Årsmagasin
1990, tidskriften Kontur 1992-1995,
medlem av Nya Argus redaktion
1994-1999, redaktionsrådsmedlem i
tidskriften Books from Finland 1999.

Medlem av Klockriketeaterns styrelse
1997-99.

Medlem av Finlands Svenska
Författareförening sedan 1993 och
Finlands journalistförbund sedan 1991.

studier vid Helsingfors universitet samt vid Svenska social- och kommunalhögskolan

Svenska litteratursällskapets pris 1999
Rundradions lyrikpris 1999

intressen musik, trädgårdsodling, matlagning, fotboll, trevliga människor
Mera uppgifter om författarens verk
11 finlandssvenska poeter (antologi). Söderströms 1992.

Femtio år av nyfiken noggrannhet. Leva skrivande (antologi) (brevväxling med Bo Carpelan). Söderström 1998

Varför finns Vetil? (ordbok; med Henrika Ringbom och Peter Mickwitz). Söderströms 1999.

Om hopplöshetens möjligheter (samtalsbok; med Christer Kihlman). Söderströms 2000.

Philip Teir, Mårten Westö: Mandomsprov – en antologi om manlighet, Söderströms, 2006

Hörspel:
Det stumma klaveret, 1995
Det sista gästabudet, 1999

Vad vi talar om när vi talar om idrott. Ingår i novellsamlingen Övertramp :noveller om sport, 2010.

Dessutom översättningar av dramatik, prosa och poesi, senast Hanif Kureishis roman Gabriels gåva (Norstedts 2002) och Pekka Tarkkas biografi Pentti Saarikoski. Åren 1937-1963 (Atlantis 2003).
Textutdrag
Genom ett tidigt fönster


Först nu när jag sett oss alla bli så här synliga
vet jag att det är någonting som alltid förblir
osynligt. Som om den lilla pojken som skymtar
genom årens avlagringar vore jag; han som
står där i skymningen bakom en rygg som
skall bli mindre än hans egen. Ännu slår klockan
tunga slag i hans bräckliga kropp medan han lyssnar
till jämmern från dem som lämnats kvar på fel sida
av sorgen. På den svarta fjärden syr det blinkande
skeppet stygn efter stygn medan mor står i köket
och plockar mörker från ett kärl till ett annat. Hunden
kommer ylande uppför backen med gäddkrok i
tassen, men den röda bilen kör och kör
genom det majsgula fältet mot
framtiden, mejar ner axen som en vettvilling
utan någon vid ratten.
Litterära videoklipp
Kod till Svenska Yles Arkivet
Automatiskt genererade tips utifrån ämnesord som använts för att beskriva verket. Klicka på pilarna för mer uppgifter om vad tipsen grundar sig på.
Boktips/Författartips: Klicka på tipset för mer info
Tips på ämnesord: Klicka på de föreslagna termerna så visas verk som beskrivits med termen i fråga.
Se också
Andersson, Claes(person, författare eller annan upphovsman)
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Yrke
  översättare
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Nationalitet
  finländare
 • Yrke
  diktare
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Kön
  man
 • Yrke
  författare
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Ringbom, Henrika(person, författare eller annan upphovsman)
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Yrke
  översättare
 • Yrke
  diktare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Yrke
  författare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Upphovsmannens språk
  engelska
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Carpelan, Bo(person, författare eller annan upphovsman)
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Är samma som
  Carpelan, Bo, recensent
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Kön
  man
 • Yrke
  diktare
 • Yrke
  översättare
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Yrke
  författare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Mickwitz, Peter(person, författare eller annan upphovsman)
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Yrke
  översättare
 • Yrke
  författare
 • Nationalitet
  finländare
 • Yrke
  diktare
 • Kön
  man
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Warburton, Thomas(person, författare eller annan upphovsman)
 • Kön
  man
 • Nationalitet
  finländare
 • Yrke
  författare
 • Yrke
  översättare
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Yrke
  diktare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Boucht, Birgitta(person, författare eller annan upphovsman)
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  författare
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Yrke
  diktare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Yrke
  översättare
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Nationalitet
  finländare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Enckell, Martin(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Yrke
  diktare
 • Kön
  man
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Yrke
  författare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Yrke
  översättare
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Huldén, Lars(person, författare eller annan upphovsman)
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Nationalitet
  finländare
 • Kön
  man
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Yrke
  översättare
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Yrke
  diktare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Yrke
  författare
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Bargum, Johan(person, författare eller annan upphovsman)
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  noveller
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Kön
  man
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Yrke
  författare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Upphovsmannens språk
  Finska
 • Nationalitet
  finländare
 • Yrke
  översättare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattare
 • Valtiala, Robin(person, författare eller annan upphovsman)
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Kön
  man
 • Född
  1967
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 • Yrke
  författare
 • Yrke
  diktare
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 •