Karilas, Tauno

Alternativt namn

Kaksi rakuunaa
Karilas, Tauno Valto

Födelseort

Dödsort

Utbildning eller examen

Pris, utmärkelser

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

sagor

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

sagor

Typ

romaner

Typ

sagor

Typ

pjäser

Typ

romaner
samlingsverk

Typ

sagor

Typ

romaner

Typ

pjäser

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

sagor

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

sagor

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

pjäser

Typ

tecknade serier, album

Typ

tecknade serier

Typ

tecknade serier, album

Typ

tecknade serier, album

Typ

tecknade serier, album

Typ

tecknade serier, album

Typ

romaner

Typ

vitsar och anekdoter

Typ

romaner

Typ

romaner

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Övriga verk (som översättare)

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Källor och hänvisningar

Kotimaisia nuotenkirjaklassikoita 1. Toim. Ismo Loivamaa. BTJ Kirjastopalvelu, 2000.